Bakterier

UV-Systemer

Såfremt De har problemer med bakterier, virus eller mikroorganismer, kan vi anbefale et UV-system af PVC eller rustfrit stål. Et UV-anlæg udgør en enhed, som består af et kammer med en indre cylinder af quarts med meget høj gennemlysningsgrad. Denne cylinder indeholder en (kortbølge ultraviolet) lampe (rør). Vandet passerer igennem kammeret, hvor det hele tiden bliver belyst af UV-lys, som lyser gennem quartsrøret. Kortbølge ultraviolet lys ødelægger den genetiske struktur i mikroorganismerne. Derfor vil bakterier og virus i vandet, som bliver udsat for UV-lys, blive tilintetgjort. Ultraviolet lys er en af de sikreste måder til desinficering af vand. Fordi man ikke bruger kemikalier, kan man ikke overdosere, og det efterlader heller ingen dårlig smag.

Kvalitet og udførelse

UV-desinfektionsanlæggene er udformet under hensyn til UV-gennemlysning af vand og den kontakttid, man behøver for at dræbe bakterier.

UV-systemerne er udført, så de med sikkerhed klarer de bakterielle problemer og ECC normer overholdes. Alle mindre anlæg har indbygget begrænser, så anlæggets ydeevne ikke overskrides. Vores anlæg er beregnet således, at selv ved reduceret effekt fra et næsten udbrændt UV-rør, vil anlæggene fungere tilfredsstillende.

Produkter/UV lys