Jern, mangan, okker og aggresiv vand

Jern, mangen, okker og aggressiv vand

Jysk Vandrensning tilbyder anlæg til rensning og iltning af vand. Anlæggene kan leveres med hel eller halvautomatisk returskylning. Alt efter vandets kvalitet vælges motordrevet filterrenser, luft-vand eller vandskylning.

Iltning

Vand, der hentes op fra boringer, er som regel iltfattig, og en effektiv iltning er derfor nødvendig for at fjerne de forskellige urenheder, lugt og smag. Til iltning anvender vi en kompressor eller ved mindre iltbehov en luftejektor.

Rensning

Jern, okker og partikler fjernes efter iltning ved filtrering gennem kvarts og vores specielle JV 2,5, der har en filteroverflade, der er 60% større end almindelige kvarts og en mindre vægtfylde, der gør det lettere at skylle rent.

Mangan fjernes ved filtrering gennem Hydrolit.

Aggressiv kulsyre reagerer ved filtrering med Magno til calcium- og magnesiumbikarbonat. Det rene vand får således kun tilført stoffer, der i forvejen findes i vandet. Indstillingen af kalk- og kulsyreligevægten sker automatisk; metalledninger vil således ikke mere være udsat for korrosion - yderligere dannes der et tyndt beskyttende lag i rørene.

Trykfilter

Et vandrensningsanlæg fra Jysk Vandrensning er bygget til at holde i mange år. Beholderne er galvaniseret ind- og udvendig og luftudlader er fremstillet af plast og rustfri stål. Ventilsystem til omstilling af returskylning er opbygget i galvaniseret rør og kvalitets-kuglehaner med fuldt gennemløb.

For at gøre returskylningen på vores manuelle anlæg lettere har vi sammenbygget kuglehanerne med rustfrie ståltrækstænger, så man kun skal betjene ét håndtag for omstilling til returskylning.

Produkter/trykfilter

Mere uddybene om traditionel vandrensning

De fleste steder I Danmark er mekanisk iltning og filtrering igennem et trykfilter/sandfilter nok. Danmarks grundvand er I fleste tilfælde så god at yderligere vandrensning ikke er nødvendigt. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med ydeligere vandrensning igennem f.eks. et partikelfilter, nitralfilter eller UV-belysning mm. Jysk Vandrensning A/S er leveringsdygtigere i det hele.

Rensning af grundvand

Rensning af grundvand er gerne en fjernelse af opløste jern- og manganforbindelser, samt forskellige opløste luftarter såsom svovlbrinte, kuldioxid og methan.

Forløbet er iltning af grundvand og derefter filtrering igennem et trykfilter/sandfilter.

Iltningen sker for at filføre vandet ilt og dels for at fjernede opløste luftarter.

Filtreringen sker for at fjerne de jern- og manganforbindelser der er dannet af ved iltningen af vandet.

Grundvand er I fleste filfælde iltfrit og for at vandet kan holde sig frisk I ledningsnettet og det skal beholde en god smag skal det ilttes i til at have mindst 5 mg O2/L ved indgang til husstand/ejendom.

Det er meget nødvendigt at iltte grundvandet for at få jern- og manganforbindelserne til at udfælde. Grundvand har typisk mange jernforbindelser i form af ferrobikanonat (Fe(HCO3)2) og manganforbindelser I form af manganbikarnonat (Mn(HCO3)2). Ved iltning bliver disse 2 forbindelser til henholdsvis de tungtopløselige forbindelser ferrihydroxid (Fe(OH)3) og mangandioxid (MnO2) og kan opfanges i trykfilter/sandfilter.

Produkter/trykfilter