Kompressorer

Iltning

Vand, der hentes op fra boringer, er som regel iltfattig, og en effektiv iltning er derfor nødvendig for at fjerne de forskellige urenheder, lugt og smag. Til iltning anvender vi en kompressor eller ved mindre iltbehov en luftejektor.

Mere uddybene om traditionel vandrensning:

De fleste steder I Danmark er mekanisk iltning og filtrering igennem et trykfilter/sandfilter nok. Danmarks grundvand er I fleste tilfælde så god at yderligere vandrensning ikke er nødvendigt. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt med ydeligere vandrensning igennem f.eks. et partikelfilter, nitralfilter eller UV-belysning mm. Jysk Vandrensning A/S er leveringsdygtigere i det hele.

Rensning af grundvand:

Rensning af grundvand er gerne en fjernelse af opløste jern- og manganforbindelser, samt forskellige opløste luftarter såsom svovlbrinte, kuldioxid og methan.

Forløbet er iltning af grundvand og derefter filtrering igennem et trykfilter/sandfilter.

Iltningen sker for at filføre vandet ilt og dels for at fjernede opløste luftarter.

Filtreringen sker for at fjerne de jern- og manganforbindelser der er dannet af ved iltningen af vandet.

Grundvand er I fleste filfælde iltfrit og for at vandet kan holde sig frisk I ledningsnettet og det skal beholde en god smag skal det ilttes i til at have mindst 5 mg O2/L ved indgang til husstand/ejendom.

Det er meget nødvendigt at iltte grundvandet for at få jern- og manganforbindelserne til at udfælde. Grundvand har typisk mange jernforbindelser i form af ferrobikanonat (Fe(HCO3)2) og manganforbindelser I form af manganbikarnonat (Mn(HCO3)2). Ved iltning bliver disse 2 forbindelser til henholdningshvis de tungtopløselige forbindelser ferrihydroxid (Fe(OH)3) og mangandioxid (MnO2) og kan opfanges i trykfilter/sandfilter.