Nitrat filter

Pallas 5600

Kabinetmodel NTM 10 og 14

Mængdestyret

NTM filtrene virker ved ionbytning, når filtermaterialet er mættet med nitral skal anlægget regeneres. Denne proces foregår automatisk. Under regenereringen bruges salt til at ”genoplade” filtermaterialet.

NTM filtret er et mængdestyret anlæg der regenerer når en forudindstillet mængde vand er behandlet, dog forsinket til kl. 2 om natten.

Anlægget kan også vælges som et NTMd anlæg. Dette anlæg er forsynet med en ekstra filtertank og kan der ved produce behandlet vand konstant.

En beholder behandler vand medens den anden regenerer og der efter går i venteposition indtil den anden beholder skal regenereres.

Anlæggene er opbyggede med en driftsikker og enkelt mekanisk styring. Vedligehold begrænser sig til påfyldning af salttabletter.